21 °C თბილისი, საქართველო | 2019-08-25  
04:35:38

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა

2017-06-23 14:13:51
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი გაუფასურდა...

დოლარი დღეს 2.4081 ლარი ღირს

2017-06-22 17:29:41
204

ლარი დოლართან მიმართებაში უცვლელი დარჩა, ხოლო ევროსთან მიმართებაში ...

ლარი კურსის დოლართან მიმართებაში უცვლელია

2017-06-22 10:28:53
204

ლარი კურსის დოლართან მიმართებაში უცვლელი დარჩა. ეროვნული ბანკის ...

დოლარი დღეს 2.4081 ლარი ღირს

2017-06-23 14:14:05
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. ეროვნულ...

სებ-მა სავალუტო აუქციონზე 20 მილიონი აშშ დოლარი შეისყიდა

2018-09-07 13:07:05
204

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 20 მილიონი აშშ დოლა...

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარდა

2017-06-21 11:53:43
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. ეროვნულ...

1 დოლარი 2.4094 ლარი ღირს

2017-06-20 16:55:23
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი ისევ გაუფა...

ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 10 მილიონი დოლარი შეისყიდა

2017-06-20 17:07:56
204

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 10 მილიონი დოლარი შ...

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა

2017-06-20 10:29:58
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი ისევ გაუფა...

1 დოლარი 2.4106 ლარი ღირს

2017-06-19 11:32:12
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში ისევ გაუფასურდა. ეროვნული ...