21 °C თბილისი, საქართველო | 2019-08-25  
04:30:55

1 დოლარი დღეს 2.3901 ლარი ღირს

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარებას განაგრძობს.  ...

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარებას განაგრძობს

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარებას განაგრძობს.  ...

დოლარი დღეს 2.3902 ლარი ღირს

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარდა.  ეროვნული ბ...

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარდა

2017-08-09 20:48:53
204

ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამყარდა.  ეროვნული ბ...

აუქციონზე 20 000 000 ლარის ღირებულების 2-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ...

0000-00-00 00:00:00
204

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 000 000 ლარ...

სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 20 000 000 ლარის ღირებულების ფასი...

0000-00-00 00:00:00
204

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 20 000 000 ლ...

1 დოლარი 2.3903 ლარი ღირს

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი, ისევ გაუფ...

სებ-მა აუქციონზე 20 000 000 აშშ დოლარი შეისყიდა

2017-08-08 19:31:56
204

მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავა...

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი, ისევ გაუფ...

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი, ისევ გაუფ...

1 დოლარი 2.3910 ლარი ღირს

0000-00-00 00:00:00
204

ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, ევროსთან კი, ისევ გაუფ...